Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Je to jediná daň, která se platí předem – přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019 je třeba podat do konce ledna.


Pokud jste v loňském roce koupili či jinak nabyli vlastnictví k nemovitosti, nezapomeňte do 31.ledna 2019 podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Poplatníkem je každý, kdo k 1. lednu daného roku nemovitou věc vlastnil. Daň je poté nutné uhradit do 31.května 2019.

Rozhodující je, kdo vlastní nemovitost k prvnímu lednu 2019 – ten podává daňové přiznání a platí daň za rok 2019. Uživatel pozemku hradí daň místo vlastníka, když je vlastník neznámý.

Pokud nechcete, aby Vám finanční správa posílala složenky, můžete si nechat daň přidat do květnového SIPO nebo si nově můžete požádat o zaslání platebních informací e-mailem - o obě tyto služby ale musíte na finančním úřadě předem požádat.

Pokud jste v minulém roce prodávali nemovitost a v územním obvodu téhož správce daně nemáte žádné další nemovitosti, které by podléhaly dani z nemovitých věcí, jste povinni tuto skutečnost oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna. Pokud i nadále budete vlastnit jinou nemovitost u téhož správce daně, jste povinni změnu vyplývající z prodeje jedné z nemovitostí promítnout do daňového přiznání a podat dílčí nebo řádné daňové přiznání, které tuto změnu zohlední.

 

Další informace https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/402105-dan-z-nemovitosti-za-rok-2019-terminy-pravidla-rady