Už v lednu je nutné odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí pro letošní rok. Týká se to i vás? Projděte si odpovědi na časté otázky.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Všichni, kdo se v roce 2019 nově stali majiteli nemovitosti – pozemku, rodinného domu nebo třeba bytu. Povinnost podat daňové přiznání mají také ti, kteří na dříve přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, a to když tím došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Přiznání je nutné podat i po kolaudaci stavby.

Kdo podal daňové přiznání už v předchozích letech a v roce 2019 u něj nedošlo k žádné významné změně (přesněji k okolnosti rozhodné pro vyměření daně), nové přiznání pro rok 2020 nepodává.

Nové daňové přiznání se nepodává ani v případě, kdy se mění jenom výše daně – typicky kvůli rozhodnutí obce o zvýšení místního koeficientu. Finanční správa takovou změnu automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok.

Za jaký rok se přiznání podává?

Přiznání k dani z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu. Do konce letošního ledna tedy běží termín pro přiznání za rok 2020. 

Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud tedy máte víc nemovitostí a všechny v jednom kraji, podáváte přiznání jen na jeden úřad. Když ale máte nemovitosti ve víc krajích, podáváte víc přiznání –  jedno za každý kraj.

Co když jste nemovitost prodali nebo darovali?

Na finanční úřad se musí v lednu povinně obrátit i lidé, kteří už nevlastní žádnou nemovitost, protože ji (nebo je) v roce 2019 prodali či darovali.

Když se takhle od daně z nemovitých věcí neodhlásíte, může vám v květnu ve schránce „přistát“ složenka, přestože už nemáte za co platit daň. Za včasné neoznámení hrozí v krajním případě sankce. Finanční úřady ji ale v takovém případě uplatňují jenom mimořádně. Včasným odhlášením se od placení daně z nemovitých věcí si každopádně ušetříte čas, který byste jinak ztratili komunikací s úředníky.

Ti, kteří loni prodali nebo třeba darovali některou ze svých nemovitostí, ale stále vlastní aspoň jednu další, musí podat daňové přiznání za rok 2020. A to v případě, když nemovitost, která už není ve vašem vlastnictví, je v kraji, kde máte i další nemovitosti. Pak na příslušném finančním úřadě pro tento kraj podáváte takzvané dílčí přiznání. Jestliže ale prodáte či darujete jedinou nemovitost v kraji, pak stačí na příslušný úřad poslat oznámení o tom, že už v něm žádnou nemovitost nemáte.

Kdy se daň z nemovitých věcí platí?

Daň z nemovitých věcí musí většina lidí letos zaplatit do 1. června (31. května je neděle). Kdo platí víc jak pět tisíc korun, může částku rozpůlit a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu.

Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/411882-dan-z-nemovitosti-2020-pruvodce-prvnim-priznanim-roku