Ve čtvrtek dne 7.dubna 2022 proběhla na Střelnici ve Zlíně tradiční celofiremní porada Agentury Zvonek. Oproti loňskému roku, kdy muselo vyhlášení proběhnout netradičně online formou, nám letos aktuální epidemiologická situace hrála do karet, a díky tomu jsme se mohli opět potkat všichni osobně.

  

Setkání doprovázel kromě bohatého zvěřinového občerstvení také doprovodný program. Po úvodním přivítání proběhla hned tři zajímavá školení. Nejprve dostal prostor pan Ing. Jan Roubalík, který si pro nás připravil téma skrytých vad nemovitostí z pohledu projektanta. Následně toto téma doplnila právnička Mgr. Denisa Zvonková z právního hlediska. Poté si vzal slovo náš pan jednatel, právník a realitní makléř Mgr. Miroslav Zvonek, který nám sdělil, jak co nejlépe neustále zvyšovat spokojenost našich klientů.

Po vzdělávací části přišlo na řadu tradiční zhodnocení uplynulého roku 2021, ve kterém jsme mimo jiné zrealizovali přes 600 realitních transakcí a pomohli k novému bydlení přes 2300 spokojeným klientům. Součástí bylo i vyhlášení nejlepších realitních makléřů, přičemž byli oceněni hned čtyři z nich. Velké poděkování za skvěle odváděnou práci však patří nejen jim, ale i všem makléřům a zaměstnancům Agentury Zvonek. Vítězi se stali za Zlín Michal Bartl, za Uherské Hradiště Jiří Tomaňa a za Vsetín Petr Číž. V kategorii počtu nejvíce zrealizovaných případů zvítězila paní Kateřina Kolomazníková. Všem ještě jednou moc gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným!