ČNB nebude více zasahovat do hypoték. Novela zákona neprošla sněmovnou

25.8.2017 - O plánech dalších regulací hypoték jsme informovali již zkraje letošního roku. Vláda totiž schválila ministerský návrh zákona o ČNB, díky kterému by Česká národní banka (ČNB) měla získat zákonnou pravomoc určovat bankám horní limity toho, kolik mohou klientům půjčovat. Nyní se ovšem vše vrací na začátek. Poslanci se rozhodli, že se tímto zákonem již nebudou do voleb zabývat. Pro ty, kteří uvažovali o hypotéce, je to dobrá zpráva.

Pokud by se ČNB rozhodla uplatnit svou pravomoc, navrhovaná novela zákona říkala, že poskytovatel nesmí poskytnout spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí, pokud by tím došlo k překročení horní hranice jednoho nebo více úvěrových ukazatelů.

O jaké šlo ukazatele? 
Ukazatel celkové výše dluhů spotřebitele ze spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí k hodnotě zajištění (ukazatel LTV). V současnosti ČNB již provádí regulaci této oblasti a formou doporučení bankám říká, že by neměly poskytovat úvěry nad 90 procent hodnoty nemovitosti.

Druhým z ukazatelů je poměr celkové výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům. Třetím je ukazatel celkových výdajů na obsluhu dluhů klienta vůči jeho příjmům. Až případnou vyhláškou by bylo určeno, jak ukazatele počítat a jaké budou stanoveny horní limity. Například ve Velké Británii centrální banka závazně stanovila v červnu 2014 (platí od října téhož roku), že maximální výše hypotečního úvěru na bydlení nesmí překročit 4,5násobek ročního příjmu žadatele. V českých podmínkách, při průměrné mzdě okolo 27 000 Kč (ČSÚ), by to bylo 1 458 000 Kč na jednoho žadatele. 

Zákon počítal s omezeným počtem výjimek, kdy úvěry mohou tyto limity překročit. Ale jejich celkový objem by nesměl přesáhnout 3 % celkového objemu sjednaných úvěrů za předcházející čtvrtletí a u všech musí poskytovatel řádně vysvětlit, proč tento nestandardní úvěr poskytl. Novela, která mimo oblast hypoték měla nově upravovat i další činnosti ČNB například v měnové oblasti. 
 
V současnosti centrální banka reguluje hypoteční trh prostřednictvím svých doporučení, která sice nejsou striktně vymahatelná, ale v praxi se osvědčilo. Od loňského října ČNB bankám doporučila ukončit poskytování hypoték nad 95 % zástavní hodnoty nemovitosti a v prosinci už ani jedna z bank tento typ úvěrů nenabízela. Od letošního dubna je tento limit ještě o pět procentních bodů nižší. Zároveň centrální banka určila, že hypotéky v pásmu od 80 – 90 % LTV mohou tvořit jen 15 % celkové hypoteční produkce.

Další případné regulace ČNB by nejvíce pocítili lidé, kteří uvažují o novém bydlení a nemají 100% hotovost. Nároky na prokazování příjmů, popřípadě nemožnost kombinace hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření by výrazně snížily dostupnost vlastního bydlení. Těžit z toho mohou také banky. Např. při nařízení dalšího snížení LTV by byli nuceni někteří klienti dofinancovat část svých prostředků (za vyšší úrok) u nebankovních společností.

Lucie Mazáčová

Zdroj článku: https://www.realitymorava.cz/realitni-zpravodaj/1540-cnb-nebude-vice-zasahovat-do-hypotek-novela-zakona-neprosla-snemovnou