Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Je to jediná daň, která se platí předem – přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2017 je třeba podat do konce ledna.

Pokud jste v loňském roce koupili či jinak nabyli vlastnictví k nemovitosti, nezapomeňte do 31.ledna podat přiznání k dani z nemovitých věcí.  Poplatníkem je každý, kdo k 1. lednu daného roku nemovitou věc vlastnil. Daň je nutné uhradit do 31.května.

Pokud nechcete, aby Vám finanční správa posílala složenky, můžete si nechat daň přidat do květnového SIPO nebo si nově můžete požádat o zaslání platebních informací emailem - o obě tyto služby ale musíte na finančním úřadě předem požádat.

Další informace: www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci