Daň z prodeje nemovitosti v roce 2022

Chystáte se prodat nebo jste již prodali nemovitost a nejste si jisti, jak je to s daněmi v letošním roce? Jak asi správně tušíte, daň je nutno uhradit. Je však několik případů, kdy budete od této platby dle zákona osvobozeni. 

S rostoucími cenami nemovitostí se naskýtá možná jedinečná šance prodat svou nemovitost za co nejvýhodnější cenu. Kromě příjmů z prodeje domu, bytu, garáže chaty či pozemku však musíte pamatovat i na odvod daně státu, jelikož se jedná o dodatečný příjem. Touto problematikou se zabývá Zákon č. 586/1992Sb., který určuje, v jakém případě je v roce 2022 nutno daň uhradit a kdy jste naopak od daně osvobozeni. Pojďme se tedy podívat na nejčastější případy z praxe, u kterých odvod nemusíte řešit. 

Časový test

Prvním případem je časový test. Ten nám určuje dobu vlastnictví, potřebnou k tomu, abyste daň nemuseli platit. Od roku 2021 se toto období prodloužilo z 5 na 10 let. Tato lhůta začíná běžet dnem nabytí vlastnického práva a končí případným prodejem nemovité věci. Pokud však uvažujete o prodeji nemovitosti, kterou jste koupili do konce roku 2020, tedy do 31 prosince, vztahuje se na vás pouze pětiletá lhůta. Období bylo navýšeno především ve snaze omezit skupování nemovitostí za investičním účelem. 

Bydliště

Další případ, kdy daň neplatíte nastává tehdy, pokud jste v daném domě se souvisejícím pozemkem nebo jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep či komoru, měli bydliště alespoň po dobu 2 let před prodejem. V praxi se dokonce nemusí jednat ani o trvalé bydliště. 

Obstarání bytové potřeby

Daň z prodeje nemovitosti se vás nedotkne ani v případě, kdy získané finanční prostředky využijete na obstarání vlastní bytové potřeby. Zde mohou nastat dvě rozdílné situace. A to, pokud využijete finance všechny nebo jen jejich část. Pakliže vydáte veškeré získané prostředky, váš příjem je osvobozen v plné výši. Pokud však využijete pouze část, osvobozen bude pouze příjem do této stejné výše, jako váš výdaj. Zbytek příjmu je nutné zdanit. Bytovou potřebu je však nutné obstarat maximálně do jednoho roku, případně se osvobozuje i v situaci, kdy jste si bytovou potřebu obstarali již v předcházejícím roce. Výdaje spojené s bydlením je dále nutné oznámit svému správci daně do konce zákonné lhůty pro podání daňového přiznání. 

Prodej darované či zděděné nemovitosti

Pokud se chystáte či jste již prodali nemovitost získanou darováním či dědictvím, budete rovněž muset uhradit daň státu ve výši 15 %. Osvobozeni jste v těchto případech pouze za předpokladu splnění časového testu 5 popřípadě 10 let od data získání daru, přičemž v rámci dědictví v přímé řadě se tato lhůta krátí o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele.