Kdy bude hotová rychlostní silnice R49 z Hulína na hranice se Slovenskem? Jak ovlivní rozvoj celého regionu? Proč přinese nová pracovní místa a vyšší výdělky v celé oblasti? Jak bude pokračovat výstavba rychlostní silnice z Hulína na Uherské Hradiště a Břeclav? Jak je to s napojením Valašska na dálnici D1 u Hranic na Moravě? Proč nové silnice zlepší životní prostředí v celém kraji? Jak odvedou dopravu z center našich měst a průjezdních vesnic? Na všechny tyto otázky odpověděl v exkluzivním rozhovoru ten nejpovolanější – ředitel zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR pan Ing. Karel Chudárek.

Jak hodnotíte aktuální vývoj výstavby silnic a dálnic v ČR?
Hlavním tématem, se kterým se aktuálně celorepublikově potýkáme při realizaci výstavby, je letošní novelizace zákona EIA, který se zabývá vyhodnocením vlivů staveb na životní prostředí. V praxi to znamená, že všechny připravované stavby bez právoplatného stavebního povolení musejí být opětovně hodnoceny a získat tzv. ověřovací stanovisko EIA. Tento postup nás nesmírně zdržuje, jelikož samo ministerstvo životního prostředí ještě nemá úplně ujasněnou metodiku. Problém však je, že bez tohoto dokumentu se nemůžeme posunout dál, jelikož ostatní orgány státní správy nám nechtějí vydávat stanoviska ke stavbě s odvoláním na chybějící ověřovací stanovisko. Situace se ale již zlepšuje, co se týká výstavby v našem kraji, pro úsek silnice R4901 (Hulín – Fryšták) jsme žádost na ověřovací stanovisko podali na MŽP mezi prvními v republice a nyní čekáme na vyjádření.

Jaký je aktuální stav výstavby ve Zlínském kraji?
Ve Zlínském kraji aktuálně probíhá příprava na výstavbu několika významných rychlostních komunikací, ze kterých se do budoucna stanou dálnice. Konkrétně se jedná o silnici R55, což je pokračování cesty z Otrokovic směrem na jih přes Staré Město, Moravský písek do Břeclavi. Dále silnice R49, která vede z Hulína kolem Zlína a Vizovic směrem na statní hranici se Slovenskem u Horního Lidče. V neposlední řadě jde o řešení složité situace kolem Valašského Meziříčí.

Tyto rychlostní komunikace přivedou do našeho kraje díky napojení na dálnici nová pracovní místa a také odkloní dopravu z obcí. Pojďme se tedy nejdříve zaměřit na silnici R49…
Na této trase aktuálně probíhá příprava na výstavbu. Na úseku R4901 (Hulín – Fryšták) realizujeme přípravné práce a to především přeložky sítí v hodnotě v řádu sto milionů korun. Výstavba hlavní trasy pak bude zahájena po získání stavebního povolení, předpoklad je v roce 2016. Vzhledem k tomu, že již máme vybraného dodavatele stavby a připravujeme také realizační dokumentaci, po vydání stavebního povolení se může začít ihned stavět. Samotná výstavba potrvá 36 měsíců, optimistický výhled využití této komunikace je tedy na přelomu roku 2019/2020. V rámci dalšího vývoje této komunikace nyní dokončujeme technicko-ekonomickou studii, která predikuje dopravu na budoucích 30 let po dostavění komunikace a řeší především počty pruhů v jednotlivých úsecích trasy. Z Fryštáků do Vizovic plánujeme čtyřpruhovou komunikaci. Dokončení těchto části je plánované v roce 2025. Část Vizovice – státní hranice by pak měla být realizována jako dvoupruh se stoupacím pruhem stejně, jak je to řešeno v Buchlovských horách. Dokončení této etapy plánujeme v roce 2030.

Přesuňme se na Valašsko, kde probíhá výstavba na trase Valašské Meziříčí – Lešná.
Ano, na této trase právě probíhá výstavba, která bude dokončena v roce 2017. Na úsek pak naváže velká stavba Lešná – Palačov,  která propojí Valašské Meziříčí se silnicí R48, ze které se pak po čtyřproudé silnici dostaneme až na dálnici D1. Pokud tedy půjde vše dobře, Valašské Meziříčí bude v roce 2021 napojeno na dálnici. Napojení s sebou přinese nárůst zájmu o tuto oblast ze strany firem a pak samozřejmě i zkrácení dojezdových časů. Dále by oblasti Valašských Klobouk měla pomoci výstavba R49, která zkrátí dojezdový čas do Zlína ze stávající hodiny na 30 minut. Dalším přínosem pro obyvatele pak bude odklonění dopravy z center obcí.

Pokračování rozhovoru zde.