Pronájem nemovitosti se na první pohled může zdát jako velmi jednoduchý způsob výdělku. Majitelé si velmi často myslí, že vše zvládnou zajistit zcela sami. V praxi však může nastat řada komplikací, kterým by bylo možné díky zkušenostem odborníků v této oblasti předejít. Připravili jsme pro vás několik rad, na co si dát pozor, když pronajímáte nemovitost.

1. Nájemní smlouva
Základem každého smluvního vztahu by měla být písemně sepsaná smlouva, která obsahuje základní dohodu smluvních stran. U pronájmu se jedná o nájemní smlouvu. Nájemní smlouva by měla obsahovat specifikaci předmětu nájmu, dále by měla stanovit výši nájmu a záloh na energie, dobu pronájmu, výši kauce a další podmínky pronájmu. V dnešní době je také důležité, aby nájemní smlouva obsahovala jednoznačně formulovanou inflační doložku, ošetřovala problematiku pojištění nemovitosti a další náležitosti. Správně sepsaná nájemní smlouva by měla chránit obě smluvní strany a měla by předcházet případným sporným situacím.

2. Prověření zájemců
Ještě před samotným podpisem nájemní smlouvy je třeba své budoucí nájemníky důkladně prověřit. V případě spolupráce s realitní kanceláří tuto část zajišťuje realitní makléř, který již před prohlídkou nemovitosti zjišťuje, zda zájemci splňují požadavky pronajímatele a také další potřebné informace (např. důvod hledání nájmu, zdroje příjmů, požadovaná délka nájmu apod.). V případě, že zájemce projeví o pronájem bytu či domu zájem, provede makléř prověření registrů (insolvenční rejstřík, centrální evidence exekucí, osoby hledané Policií ČR a další). Díky prověření zájemců o pronájem je možné předcházet budoucím problémům. 

3. Stanovení výše nájmu a záloh na energie
Optimální nastavení nájmu a záloh na energie je jedním z faktorů úspěšného pronájmu. Zálohy na energie doporučujeme stanovit na základě předpokládané roční spotřeby, nikoliv podle rozpisu záloh od dodavatelů energií, které bývají ve většině případů naddimenzované. Zálohy by však měly být motivační, aby si nájemníci spotřebu energií hlídali. S určením optimální výše zálohy vám nejlépe poradí zkušený realitní makléř, který má k dispozici srovnání spotřeby energií v podobných typech nemovitostí.

4. Splatnost nájmu a kauce
Při pronájmu nemovitosti doporučujeme, aby nájemce hradil nájem vždy s měsíčním předstihem. Dále je vhodné mít sjednanou kauci - jistotu a to ve výši minimálně jednoho měsíčního nájmu. V případě, že se nájemník dostane do prodlení s úhradou nájmu, má pronajímatel díky výše uvedenému dva měsíce na vyřešení situace. Pokud nastane případ, kdy nájemník nezaplatil v uvedeném termínu, je třeba ihned situaci řešit. Ideální cesta je domluva, že nájem bude uhrazen do jiného konkrétního termínu. Dohoda by měla být sepsána písemně a mělo by zde být uvedeno, že pokud nájemník termín nedodrží, nájem se ukončuje ke sjednanému datu.

5. Pravidelná komunikace s nájemníky
V průběhu nájemního vztahu doporučujeme být s nájemníky v pravidelném kontaktu. Minimálně jednou za čtvrtletí či pololetí je vhodné nájemce navštívit osobně a zkontrolovat, zda je v nájmu vše v pořádku. Tento osobní kontakt je důležitý, aby se nájemníkům v bytě či domě dobře bydlelo a majitelé měli jistotu, že je nemovitost v dobrých rukou.