Přísnější pravidla pro hypotéky

Jak jsme na našem blogu již částečně zmiňovali, od 1. dubna 2022 vejdou v platnost nové podmínky pro udělování hypotečních úvěrů. ČNB se rozhodla aktuální pravidla zpřísnit, a to především s ohledem na rostoucí inflaci a ceny nemovitostí. Zájemce tak letos nebude trápit pouze zvyšování úrokových sazeb. Jaké nové podmínky musí nově žadatelé splňovat, aby dosáhli na hypotéku? 

Obecné podmínky 

Jedná se o standardní pravidla pro přidělení hypotečního úvěru. Každá z poskytujících institucí má však vlastní metodiku na posuzování žadatele, a proto se můžou podmínky jednotlivě mírně lišit. 

Základním bodem je samozřejmě věk.  Na to, abyste dosáhli na hypotéku, musíte být starší 18 let. Většina bank má nastavenou i horní hranici, do které musíte dluh splatit, běžně jde cca o 70 rok života. Před žádostí o úvěr na bydlení je důležitá také vaše bonita. Tedy schopnost splácet všechny své závazky. Další podmínkou je mít čistý výpis z registru dlužníků za posledních 3 až 5 let. Máte-li v těchto registrech jen drobný záznam, počítejte s vyšším úrokem a menší nabídkou poskytovatelů. Závěrečná podmínka se týká spíše cizinců. Je totiž nutné mít v České republice trvalý či alespoň přechodný pobyt, pokud pochází z jiného členského státu EU. 

Změna v limitech od ČNB

Nová pravidla přichází až ze strany ČNB, která se tak snaží reagovat na uvolnění úvěrových standardů a přemrštěné ceny bytů v ČR. Od druhé poloviny roku 2021 může ČNB nově regulovat podmínky na trhu poskytovatelů hypoték, pomocí stanovení horních hranic ukazatelů LTV, DTI a DSTI.

Ukazatel LTV znamená poměr mezi výší hypotečního úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. Doposud byl tento ukazatel pouhým doporučením pro poskytovatele. To znělo, aby poměr nepřesahoval 90%. Nové nařízení však stanovuje maximální přípustný limit výše úvěru na 80% z hodnoty nemovitosti. Na 90% částky můžete i nadále dosáhnout pouze v případě, že je vám do 36 let. Pokud tedy například hodnota nemovitosti činí 6 milionů korun, dosáhnete na hypotéku ve výši 4,8 milionu korun (příp. 5,4 milionu korun, pokud jste žadatel do 36 let).

Ukazatel DTI vyjadřuje poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. Zkrátka se jedná o to, zda jako žadatelé nebudete předlužení. Nový limit je stanoven na hodnotu 8,5 (9,5 pro žadatele do 36 let). Znamená to tedy, že pokud je poskytnutá výše hypotéky 4,8 milionu korun, musí vaše čisté roční příjmy činit alespoň 565 tisíc korun (506 tisíc korun, pokud jste žadatel do 36 let).

Ukazatel DSTI je výše měsíční splátky dluhu vůči čistému měsíčnímu příjmu žadatele. V potaz se tak nebere jen splátka hypotéky, ale také ostatní půjčky, které pravidelně splácíte. Některé banky doposud uplatňovaly DSTI i více než 60%. Od 1. dubna 2022 však nesmí žadatel překročit 45% (50% do 36 let). Na konkrétním příkladu to bude znamenat, že pokud vaše měsíční splátky úvěrů činí 15 tisíc korun, musí být váš čistý měsíční příjem cca alespoň 33,5 tisíce korun (30 tisíc korun, pokud jste žadatel do 36 let).

Tato zpřísnění pravidel budou mít pravděpodobně za následek pokles množství poskytnutých hypoték v ČR. Podle vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka se nové limity dotknou především hypoték s těmi nejrizikovějšími parametry a pomohou zpomalit tempo růstu cen nemovitostí. 

Pokud potřebujete pomoct s vyřízením hypotéky, neváhejte se obrátit na naše hypoteční specialisty. Kontaktní formulář, hypoteční kalkulačku nebo nejčastější dotazy naleznete zde.