Pokud se chystáte pronajímat svou nemovitost nebo naopak do nájmu vstoupit, v každém případě by měl být součástí nájemní smlouvy předávací protokol. Tento dokument chrání nejen majitele nemovitosti, ale také nájemníka. A na co byste při sepisování předávací protokolu neměli zapomenout?

Úlohou předávacího protokolu je zdokumentovat stav nemovitosti v době předání do nájmu. Tento krok by měl předcházet pozdějším sporům o navrácení kauce. Zejména pokud nájemce přejímá byt s vybavením, který již trpí nějakými vadami, měl by trvat na detailní popis. Pokud se například při vrácení bytu z nájmu ukáže, že je nefunkční nějaký spotřebič a v předávacím protokolu tak nebylo uvedeno, jen těžko bude nájemce dokazovat, že v tomto stavu vybavení již převzal.

V předávacím protokolu by samozřejmě neměly chybět identifikační údaje obou stran, konkrétně jméno a bydliště. Nutné je identifikovat také nemovitost, která je předmětem předávacího protokolu. V základním popisu nemovitosti bude samozřejmě adresa pronajímaného bytu, jeho číslo, podlaží, výměra a soupis místností.

Dalším krokem bude popis jednotlivých místností včetně vybavení. Čím detailněji bude stav bytu popsán, tím užitečnější může tento dokument v budoucnosti být. Součástí této části předávacího protokolu tedy může být informace, že je majitel před předáním nově vymaloval, nebo že na vchodových dveřích jsou škrábance od psa předchozího nájemníka. Nemělo by se zapomenout ani na stav měřičů v bytě nebo uvedení počtu klíčů a identifikace jejich vlastníků.

Obrovskou výhodou je, když je součástí protokolu také fotodokumentace. Není nutné zvát profesionálního fotografa, ale stačí stav nemovitosti zdokumentovat mobilním telefonem a samozřejmě vytisknout, jako přílohu k předávacímu protokolu.

Vše musí být samozřejmě stvrzeno podpisy obou stran. Předávací protokol by měl být součástí všech nájemních smluv, avšak mnohdy na něj nájemník i pronajímatel zapomínají. Většinou jde o případy, kdy na sebe obě strany působí pozitivně a nepřipouští si možné problémy pozdějším při ukončování nájemního vztahu. Ne nadarmo se ale říká, že pořádek dělá přátele.