Rozhovor s ředitelem ZOO a zámku Zlín-Lešná Romanem Horským a mluvčí zahrady Romanou Bujáčkovou

...celé znění rozhovoru, který je uveřejněn v Magazínu Zvonek, Léto 2021

Zoologické zahrady v ČR byly od prosince loňského roku až do 12. dubna opět uzavřeny kvůli pandemii COVID-19. Jaký byl život za branami Zoo Zlín-Lešná bez návštěvníků, jak velké byly ztráty a jak můžete pomoci zvířatům i Vy? Na to jsme se zeptali pana ředitele Romana Horského a mluvčí zahrady Romany Bujáčkové. (Rozhovor proběhl dne 16.4.2021, proto již některé informace nemusejí být zcela aktuální)

Roman Horský, ředitel Zoo Zlín (zdroj: Archiv Zoo Zlín)

Jaký byl život v zoo bez návštěvníků? (odpovídá Roman Horský)

Zlínská zoo je od 12. dubna konečně opět otevřena pro návštěvníky. Po dlouhých téměř 4 měsících areál ožil typickým návštěvnickým ruchem. Máme velkou radost, návštěvníci nám v zoo opravdu chyběli. Během uzavření zoo, které trvalo od 18. prosince 2020, jsme těžce nesli všechna omezující opatření, která byla nutná v důsledku snižování provozních nákladů přijmout. Ať už se to týkalo náhrady krmiv, snižování teploty v pavilonech a expozicích nebo přípravy krizových scénářů, která zvířata odešleme do jiných evropských zoo. Díky naprosto výjimečné pomoci veřejnosti, kdy nám lidé od 1. března do poloviny dubna darovali téměř 20 milionů Kč, jsme mohli na konci března všechna tato opatření zrušit, znamenalo to pro nás opravdu velkou úlevu. Po dlouhých jednáních nakonec pomohl i stát, zlínská zoo získala zhruba 4 miliony Kč na krmivo pro chovaná zvířata.

Poslední roky byly opět úspěšné alespoň z pohledu nových chovatelských přírůstků. Na jaká mláďata se mohou návštěvníci těšit? (odpovídá Romana Bujáčková)

Rok 2020 byl náročný a nelehký, po chovatelské stránce však patřil k těm nejúspěšnějším. Poprvé jsme odchovali 3 mláďata vyder obrovských, jednoho z nejvzácnějších savců Jižní Ameriky, papouška nestora kea a mravenečníka čtyřprstého. Zopakovali jsme úspěšné odchovy mořských rejnoků siba ománská a dvojzoborožce indického. V případě rejnoků jsou to jediné odchovy v Evropě, u dvojzoborožce dokonce na světě. Zahrada získala vzácné chápany vlnaté, které v Evropě najdeme pouze ve 2 zoo, a samici kivi hnědého. Tento ptačí symbol Nového Zélandu chováme jako jediná zahrada v Unii českých a slovenských zoo.

Chápan vlnatý (zdroj: Archiv Zoo Zlín)

K naší velké radosti chovatelské úspěchy pokračují i v letošním roce. Chovný pár dvojzoborožců indických opět pečuje o mládě, dvě mláďata odchovávají také puštíci tečkovaní, což jsou středně velké asijské sovy, které chová pouze 6 zoo na celém světě. Daří se při odchovu několika druhů supů a pelikánů nebo nandu Darwinových. V průchozí expozici klokanů rudokrkých návštěvníci uvidí z vaků samic vykukovat 10 letošních mláďat. Zoo Zlín je známa svými odchovy „bílých“ klokanů, i letos je mezi mláďaty jeden albín. Nejočekávanější událostí letošního roku bude porod samice slona afrického. Mládě by mělo přijít na svět na přelomu června a července.

Klokan rudokrký (zdroj: Archiv Zoo Zlín)

Jak velké evidujete finanční ztráty? (odpovídá Roman Horský)

Na rozdíl od jiných kulturních organizací zoologické zahrady všeobecně patří mezi zařízení s vysokou mírou soběstačnosti, tj. schopností pokrýt své náklady vlastními příjmy. Pro Zoo Zlín to platí dvojnásob, naše soběstačnost dosahuje 80 % a je nejvyšší v rámci všech českých zoo. To, co bylo před pandemií velkou výhodou, se v době uzavření areálu ukázalo jako handicap. V důsledku protikoronavirových opatření vlády ČR byla zlínská zoo v roce 2020 uzavřena téměř 4 měsíce, v roce 2021 3,5 měsíce. Finanční ztráty za rok 2020 dosáhly výše 16 milionů Kč. Zabrzdili jsme rozvoj areálu, zrušili řadu plánovaných oprav, hledali úspory a nové příležitosti. Díky skutečnému „utažení kohoutků“ jsme rok 2020 zvládli i bez jakékoliv pomoci státu. Do nového roku 2021 jsme však vstoupili v daleko horší ekonomické kondici, než tomu bylo na začátku roku 2020. Provoz zoo nelze úplně zastavit, museli jsme se postarat o chovaná zvířata, platit za krmivo, energie, uhradit mzdy zaměstnancům. Do konce března 2021 naše ztráta na příjmech ze vstupného dosáhla 7 milionů Kč. Pokud by uzavření areálu pokračovalo i nadále, na konci dubna by to bylo již 15 milionů Kč.

Ještě v polovině března byla ekonomická situace zlínské zoo velmi napjatá. Každý měsíc potřebujeme 7 milionů Kč na pokrytí provozu, vzhledem k uzavření areálu však zoo neměla žádné příjmy ze vstupného. Díky příspěvku zřizovatele města Zlína ve výši 27 milionů Kč a vlastních rezerv jsme tak měli zajištěný provoz zoo pouze do konce dubna.

Očekávali jste tak velkou pomoc ze strany veřejnosti? (odpovídá Roman Horský)

Po zveřejnění informací o naší kritické finanční situaci se stalo něco naprosto neuvěřitelného. Pomoc veřejnosti začala lámat všechny rekordy, finanční podpora přicházela skutečně z celé České republiky. Lidé nás naprosto výjimečným způsobem podrželi a pomáhají nám stále. Finanční dary, zaslané od 1. března, nyní atakují hranici 20 milionů korun, lidé tak zajistili provoz zoo téměř na tři měsíce. Pro nás je to nejkrásnější ocenění naší práce, jaké jsme si mohli přát. Děkujeme za každou darovanou korunu, hluboce si této pomoci vážíme. Právě díky obrovské pomoci veřejnosti jsme se mohli ještě před otevřením zoo vrátit do provozu bez jakýchkoliv omezení.

V celkové bilanci ještě více vyniká současná výjimečná pomoc veřejnosti, která nyní představuje téměř pětinásobek pomoci od státu.

V čem spočívá sponzorský projekt “Mám zvíře na víkend“? (odpovídá Romana Bujáčková)

Asi téměř všichni jsme někdy zatoužili mít doma zvíře, které jsme obdivovali právě v zoologické zahradě. A nás napadlo, že bychom tento sen mohli tak trochu splnit a virtuálně „půjčit“ lidem jejich zvířecího oblíbence domů na víkend. A jak se ukázalo, náš nápad se lidem zalíbil. Půjčovné (sponzorský dar) se pohybuje od 200 do 1 000 korun, souvisí s náklady na péči o dané zvíře. Pro každé „zapůjčené“ zvíře máme originální poukaz, který lze zakoupit na e-shopu zoo (shop.zoozlin.eu). Jeho součástí je fotografie a „návod na použití“, který zábavnou formou popisuje denní nároky zvířete. Speciální bonus představuje vtipná karikatura zvířete z pera našeho grafika. Je to zároveň i hezký dárek, všichni majitelé poukazu si mohou vyzvednout samolepku s touto karikaturou v pokladně hlavního vstupu. Stačí jen předložit zakoupený poukaz.

V loňském roce jste otevřeli nový výběh pro slony. Jaké další inovace a projekty plánujete do budoucna? (odpovídá Roman Horský)

Díky zajištění investičního úvěru budeme moci opětovně rozběhnout dva projekty, které jsme museli v souvislosti s opatřeními při pandemii covidu pozastavit. Tím prvním je nová expozice Jaguar Trek, která vznikne ve svahu pod tropickou halou Yucatan a představí jaguáry, největší kočkovité šelmy Jižní Ameriky. Druhým je realizace chovného zařízení pro slony africké v rámci projektu Karibuni. Chystáme také novou expozici pro želvy a damany v africké oblasti zoo.

Nový výběh slonů v Karibuni (zdroj: Archiv Zoo Zlín)

V roce 2019 jste překonali rekord v počtu návštěvníků. O kolik méně lidí stihlo dorazit v minulém roce? (odpovídá Romana Bujáčková)

V roce 2020 zavítalo do Zoo Zlín 506 230 návštěvníků, o čtvrtinu méně než v rekordním roce 2019. Areál zahrady byl uzavřen 112 dnů, ztráty vlastních příjmů dosáhly výše 16 milionů Kč.

Jak reagují zvířata na znovuotevření zoo? (odpovídá Romana Bujáčková)

Jak ukazují první dny otevření zoo, zvířata na opětovný pohyb návštěvníků v areálu reagují naprosto bez problémů. Zájem o návštěvu zoo je opravdu velký, vzhledem k aktuálnímu počasí v polovině dubna však lidé svoji návštěvu rozložili do více dnů. I to napomáhá plynulému přechodu na plný provoz.

Můžou se čtenáři těšit i na nový přírůstek u rodinky nosorožců? (odpovídá Roman Horský)

Poprvé po osmi letech od příchodu samce Kashky jsme letos na začátku března zaznamenali u nosorožců skutečné páření. Nosorožci tuponosí, kterým se také říká bílí, se ve zlínské zoo objevili v roce 1979. Joe a Zuzana byli naprosto ikonická zvířata. Prožili u nás dlouhý život, bohužel však bez potomků. V roce 2006 zahrada získala dvě samice Zantu a Nayu, v roce 2012 pak samce Kashku. Obě dvě samice jsou geneticky nesmírně cenné, jejich linie není v chovu nosorožců vůbec zastoupena. Do samce Kashky proto vkládáme velké naděje. Zájem o obě dvě samice jsme u něj pozorovali již dříve, teprve nyní však došlo ke skutečnému páření. Pravděpodobně v červnu bychom měli mít podle testů informace, jak moc toto páření bylo úspěšné.

Jakým dalším způsobem mohou lidé či firmy podpořit zvířata? (odpovídá Romana Bujáčková)

Všem návštěvníkům děkujeme za současnou i budoucí návštěvu zlínské zoo, každé zavítání do areálu znamená přímou podporu zahrady. Budeme rádi i za jakoukoliv finanční pomoc, ať už formou sponzorování zvířete, příspěvkem na sbírkové konto pro Zoo Zlín nebo nákupem v našem e-shopu. Podrobné informace, jak mohou lidé pomoci Zoo Zlín, najdou na našem webu v odkazu Jak můžu pomoct zoo.

Je něco, co byste chtěli čtenářům vzkázat na závěr? (odpovídá Roman Horský)

Všem našim příznivcům, podporovatelům, návštěvníkům, zkrátka všem, kteří mají rádi zlínskou zoo, ještě jednou děkujeme za tu jedinečnou pomoc a podporu. Děkujeme jménem 1 300 zvířat i 90 zaměstnanců, že nás lidé podrželi a pomáhají nám se znovu pořádně nadechnout. Uděláme vše proto, aby lidé byli u nás spokojeni, šťastni a rádi se k nám vraceli.

Moc děkujeme za rozhovor.

 


Agentura Zvonek a její pracovníci a rodinní příslušníci využili možnosti podpory naší místní zoologické zahrady a stali se také na víkend opatrovateli některých zvířat. Jsme rádi, že jsme alespoň malou měrou podpořili naši krásnou Zoo Lešná.