Jak možná víte, letos měl v Česku začít platit zákon o ochraně ovzduší, který bude ukládat zákaz topení tuhými palivy v kotlích I. a II. Emisní třídy. Tyto staré kotle je potřeba vyměnit za novější modely, a to i přesto, že kotel stále funguje. Lhůta pro výměnu byla původně stanovena na 1. 9. 2022, nyní ji však vláda posunula o dva roky ve snaze ulevit domácnostem zatíženým inflací a růstem cen energií. 

 

Pokud se však zjistí, že i po tomto datu stále používáte zakázaný typ kotle, čeká vás nemilé překvapení v podobě pokuty až 50 tisíc Kč. Ta navíc hrozí opakovaně. Je tedy dobré předejít případným problémům a kotel včas vyměnit. Nejedná se zrovna o levnou záležitost, pomoct vám tedy může alespoň čerpání tzv. kotlíkové dotace. Zde se rozlišují dva případy. První z nich se týká domácností s nižšími příjmy, které si mohou podávat žádosti na krajských úřadech. Mohou tak získat dotaci ve výši až 95 %. Ostatní domácnosti získají na výměnu neekologického kotle maximálně polovinu výdajů z programu Nová zelená úsporám. Nárok na podporu vzniká vlastníkům nemovitostí, u kterých proběhla výměna od 1.1.2021. Více informací naleznete na stránkách státního fondu životního prostředí České republiky. 

Zákaz, a tedy i nutnost vyměnit kotel se vztahuje na všechny kotle vyrobené před rokem 2000. Dále pak většiny ručně přikládaných kotlů bez ventilátorů vyrobených v období 2000 až 2010. Tyto produkty totiž buďto nebyly zařazeny do emisních tříd vůbec, nebo spadají do I. či II. třídy. Nově však bude povoleno používat pouze kotle splňující normy alespoň III. Emisní skupiny. Pokud nevíte, do jaké třídy patří právě váš zdroj tepla v domácnosti, stačí se podívat na výrobní štítek. Pakliže informaci nenajdete ani zde, nejspíše se jedná o kotel s datem výroby před rokem 2000 a je nutné ho automaticky vyměnit. 

Kotel můžete vyměnit za moderní automatický model nebo jej nahradit kotlem plynovým či elektrickým. Nabízí se také další zdroje vytápění, jako jsou tepelná čerpadla či solární panely. Pokud si zvolíte náhradu starého kotle tepelným čerpadlem, budete mít možnost získat dotaci ve výši až 180 000 Kč. Pro srovnání u kotle na biomasu je maximální možná částka stanovena na 130 000 Kč, u plynového kondenzačního kotle pak na 100 000 Kč.